Tjærbyvej
                     Billeder fra 1950 ---->

 nr. 132
 Gartner Jensen's gartneri Tjærbyvej 132
Den hvide bygningsmasse, der ses ca. midt i billedet er Dronningborg Motorfabrik og øverst til venstre ses Rahrseje.
Øverst i billedet ses en række enkelt stående træer, de står langs med Udbyhøjvej før end vejen blev rettet ud
Gartner Madsen
Gartner Viktor Madsen's Gartneri på Tjærbyvej - nu Tjærbykolonien
Viktor Madsen 
 Det var Knud Smith der byggede det og han var Smedemester eller VVS-mester, som de også blev kaldt. Jeg kan ikke huske, hvad Knud’s frue hed, men de har 2 piger, Inge og Solvei.
Grunden til højre tilhørte Ludvig Henriksen og marken til venstre tilhørte Torupgård, der lå på den modsatte side af Tjærbyvej og var ejet af Martinus Møller.
Nu ved jeg ikke hvor langt jeres grund går ned i dag, men i 1960 gik den et godt stykke ned. Grunden stødte således op til haven til Klostervej 43 og der boede jeg og har mange gange gået på æble- og pærer rov i Smith’s have og har da også leget sammen med Inge og Solvej. 

                                Byggetilladelse
 
Byggetilladelse
                                                             Skitse og Facader

 Skitse og Facader

 
                    Tjærbyvej 34
HG Henriksen
Tjærbyvej 34 - Bagermester H.G. Henriksen har forretning i den ene ende af ejendommen og i modsatte ende havde købmand Kolstrup forretning. Bageriet lå i gården lige bag ejendommen og det kan godt ses på billedet. Øverst i ejendommen boede der 2 familier. Selv om der står Conditori over forretningsvinduet, så var det ikke et traditionelt Conditori i gængs forstand, da der ikke var severing af nogen art., men hentyder blot til at det var et almindelig Bageri og Konditori. Ovnen i bageriet var en herd ovn, altså en stenovn, som blev fyret op med oliebrænder direkte ind på herden, Der blev altid fyret op i en time, når dagens arbejde slut og igen 1 1/2 time hen under aften, så var ovnen (herden) hvidglødende og kunne klare næste dags ud bagning, da arbejdet var tilrettelagt således, at det brød, der skulle bages ved høj varme blev tilvirket først, Der var 3 ovne over hinanden, men det bar kun den nederste ovn der blev fyret i, den øverste ovn blev kun brugt til at tørre brød og marengs. Der kunne være op til 20 plader i den nederste ovn og franskbrød blev bagt direkte på herden og blev lagt ind i ovnen på en slagstage, hvor der kunne stå 6 franskbrød i række og der blev som regel sat 5-6 rækker ind ad gangen. Slagstagen var formet som et < og ii ovnen, skulle slagstagen med de velraskede (hævede) brød, med et rask vip tippes af slagstagen så de stod korrekt på herden, samtidig med, at der blev blæst damp ind i ovnen.
 Her ses Tjærbyvej 34 - som tydeligt viser købmandsforretningen fra en anden vinkel. Bagved ses bygningen med bageriet og der var mellager på loftet. Skorstenen var fordi der var et brænderfyr til dampproduktion og varm vand og der blev fyret med kul eller andet brandbart materiale. På mellageret var der også et lille værelse, men der var altid meget varmt inde på det værelse, hvorvidt det nogensinde har været i brug som beboelse, har jeg ingen ide om.
Købmandsforretningen
 
             
Barbersalon og ismejeri med brødudsalg

Barber - Brødudsalg
Tjærbyvej 29:  Ved siden af ismejeriet ligger der en frisørsalon og barbermesteren hed Fjeldsted og han boede oppe på Stenaltvej. Han solgte siden hen sin frisørsalon til Frisørmester Flemming Nielsen, som boede ude på Klostervej, Ved siden bygningen ligger der en ubebygget grund, som Maler Per Hammer købte og etablerede sin farvehandel der. - som han flyttede fra Tjærbyvej 16, og som dog siden er ombygget til 2 lejligheder - Tjærbyvej 27 A og 27 B.
Overfor HG Henriksens bagerforretning ligger et ismejeri, som også sælger brød fra det daværende ABDF og der er ligeledes ismejeri og de har udbringning af mælk og fløde. Indehaveren hed Christensen.
Vejen foran er Tjærbyvej og vejen der går op i højre side er. Daugårds Alle` og den vej/sti der går ned midt i billedet er tilgangsvej til de 2 ejendomme, som ligger ned til Fjordlyvej. 

Ved siden af døren til barbersalonen kan man godt se, at det messingskilt som Barberen satte op når han åbnede om morgenen og tog det ned igen, når han lukkede til aften. Det var et stort fladt ovalt messingskilt med en svag buning i midten af skiltet.
kolonial 34 
                    Set fra Kaløvej
 
Bagom 34
Købmandsforretningen har indgang på hjørnet af bygningen. Der har i tidens løb været flere, som har drevet købmandsforretnings på stedet.
Senest har der været drevet en butik "Luksuskurven" og der er lige blevet solgt af Henrik B. Clausens kæreste og hendes kollega. De bor selv i den gamle købmandsforretning på Tjærbyvej 16. 
Ses fra hjørnet af Tjærbyvej og Kaløvej

                                                  Tjærbyvej 16 nr. 16
Tjærbyvej 16 var en tidligere købmandsforretning og jeg mener, at købmanden hed Smith og var gået i arv fra far til søn. Efter købmanden blev der etableret en Damefrisørsalon og Inge, som jeg gik i klasse med kom i lære der, som frisør. Per Hammer har også haft Farve og Tapetforretning i ejendommen og da han flyttede til den nybyggede forretning på Tjærbyvej XX, blev ejendommen ombygget til beboelse.
Tjærbyvej 18, den lille hvide ejendom, der ligger til venstre - efter den lille Ulstrupvej, var der i mange år sygekassekontor. Og lige overfor
Tjærbyvej 19, på hjørnet af Stenaltvej og Tjærbyvej lå Tatol som solgte diverse ting til personlig pleje og jeg har mangen en gang hentet Aqua Velva til Henriksen, da jeg var bydreng og der var altid en dejlig duft i forretningen. På 1.sal boede Smedemester A. Roldskov privat, men havde værksted/ lager på hjørnet af Øster Boulevard og Tjærbyvej, der hvor der i dag er Børnehave.
 Tatol
Tatol
 
                             Tjærbyvej 7Tjærbyvej 7
 Tjærbyvej 7 Det er på hjørnet af Spøttrupvej og alt efter datoen, så er ejendommen nr. 7 - der hvor bilen holder uden for, der var der en forretning, der solgte grøntsager, kartofler og alskens frugt og grønt.
Overfor var der en købmand/mejeriudsalg og der var en som udlejede vaskemaskiner.
Der var også en rulledame i bagbygningen ved købmanden.

Oppe for enden af Spøttrupvej havde Vognmand Ejby bolig med garage/stald, den gang blev transporten udført med hestevogn.
 Hanne Rud Ejby skriver:
Da huset blev solgt var det gamle tov stadig der hvor hestene var sat fast.
 Tak for det Hanne! Det er da et minde fra en svunden tid der vil noget.
 Hanne Rud Ejby skriver
Ja fortrød osse jeg ikke tog det med mig.
Min morfar fortalte engang at han havde sat det på i 1941... så det havde da sat nogle år. Det knækkede og et nyt kom på men han nægtede at fjerne det gamle.
 
 Søren Daniel Jacobsen skriver:
Gartneren hed Mogensen.
Der var engang en ældre Mogensen der boede i huset, der fyldte 100 år. Han havde været på kasernen og en søndag eftermiddag kom kasernens musikkorps marcherende ned ad Dronningborg Boulevard og spillede ude foran huset
.
 Anette Andersen skriver:
Tjærbyvej nr 8 der er jeg født omme i baghuset hvor min farmor Emma Andersen senere lavede rullestue, hun har også haft rullestue henne ved siden af biografen og grønthandleren over for restauranttrekanten
Hej Anette! Tak for oplysningen, den vil jeg tage med når jeg skriver historien ind på Dronningborg Historiers hjemmeside
Anette Andersen skriver:
Måske jeg kan vride lidt historier ud af min gamle far på 85, han er ud af en søskendeflok på 6 der alle har boet på skift i lejlighederne i farmor og farfars hus Tjærbyvej 8
Ja, det er rigtig - det kniber af og til at få de små grå til at komme i omdrejninger.
Jeg har tit hentet grøntsager der, men jeg mindes ikke navnet, så tak for oplysningen.
Jeg mener at kunne huske, at der efter grønthandleren kom en Cykelsmed og senere kom der en butik der solgte børne/dametøj
Anette Andersen skriver:
Butikken hed en Trikotage forretning, og det er rigtigt at der blev solgt dametøj, garn og sytilbehør
Søren Daniel Jacobsen skriver:
Anette Andersen er det så ikke Elastik Pedersen du tænker på?
Han havde til huse i et hus der lå lige ved siden af banesporet, der hvor Rema 1000 er.
Anette Andersen skriver:
Søren Daniel Jacobsen der var også en, det er rigtigt, men det er bare ikke den samme, min faster arbejdede i den lige overfor nr 8 da hun var15-16 år
 
 
Kolonial
 8-10
                                                1959
 I1959 blev frugt og grøntforretningen Tjærbyvej 7 overdraget til en ny ejer jvf. nedenstående annonce, der må dog tidligere have været en overtagelse, da den tidlige indehaver er benævnt Mogensen som må have overdraget forretningen til Hilda Jespersen
 IGrønthandleren

 I 1970 åbner der en fod- og skønhedssalon på adressen og da der også har været en Cykelhandler og en dametøjsforretning, som så må blive etableret efter 1970 og frem. I dag er der beboelse i hele ejendommen-
 Skønhed
 
 
 
 Tekstafsnit lll      
                                  Tjærbyvej

Lige efter overskæringen ligger Tjærbyvej 2 og i det nederste højre hjørne ses Tjærbyvej 2 og det var her elastik-Pedersen solgte sine garn, nål og tråd. Jeg har desværre ikke et billede, der viser trappen op til forretningen.
nr 2 2
I nedenstående ejendom, som ligger på hjørnet af Katholmvej og Tjærbyvej, boede der en familie, hvor manden kørte rundt på sin cykel med en efterspændt trailer, til de forskellige forretninger og samlede brugbart affald bl.a. gammelt brød til sine grise, som gik nede i udhuset bag ejendommen. På billedet nederst til højre, kan man lige ane taget på Elastik-Pedersens ejendom.
 Tjærbyvej 2 - 4
Men det er nu nedrevet og det er de efterliggende ejendomme ligeledes hen til Katholmvej og i dag ligger der en Rema 1000 forretning på området og over for den store parkeringsplads ligger Randers Kommunes hjælpestation til fjernvarme og der er ligeledes vejadgang til Dronningborg Parken, som er en af de mindre haveforeninger og består af 67 haver. Der er et fælleshus "Hyggekrogen", hvor der afholdes arrangementer bl.a. er der i sæsonen lotteri, hvor overskuddet går til fælles-arrangementer.

Dronning parken
Dronningborg Parken Katholmvej - ved Rema 1000

På billedet ses bygningen med ventesal og herre- og dametoiletter, selve bygningen blev opført i 1963, men Dronningborgtrinbræt blev anlagt tidligere.
Trinbræt
 ledvogter
Overkørslerne ved Tjærbyvej og Udbyhøjvej var de eneste, hvor der blev stillet krav om betjening. Det blev derfor bestemt, at der skulle bygges et lille hus for en ledvogterske, hvis ægtefælle fik ansættelse ved banen.
Leddene blev erstattet af bomme i marts 1933. 
I oktober 1964 tog ledvogters sin afsked, og bommene blev erstattet af fuldautomatiske halvbomme.
Huset blev sat til salg i maj 1967. 
Trinbræt

Her er starten på Tjærbyvej - højre side af vejen) og til højre ses Rema 1000 og starten på Katholmvej.
Renoverede ejendomme

den anden ende
Her ses de ejendomme, som jeg mener er nr. 8, 10, 12 A og de bliver omtalt i flere af historierne her og mange vil sikkert kunne genkende dem, selv om de har ændret form og farve.
Om det er godt eller skidt, er jo op til den enkelte, men alle de små forretningsdrivende incl håndværksmestre er jo borte i bybilledet og dermed også en masse liv og virke.

Jeg ved godt, at der er flere forretningsdrivende der ikke er beskrevet, men jeg er ikke i besiddelse af oplysninger der gør, at jeg ikke kan skrive noget konkret.
Jeg kan da nævne, at der var en skomager Hovedskov i bygningen Tjærbyvej 38 (mener jeg) det er en rødstensbygning med kælder, hvor der var skomagerværksted i det ene kælderrum og der blev solgt alskens legetøj, såsom stenkugler, hønseringe og esser i det andet kælderrum og der var en herlig duft i begge lokalerne. Længere henne boede der også en skomager, som hed Fausing, men han havde vist ikke værksted i bygningen, men han havde en datter som hedder Lene og hun havde værelse ud til fortovet, og hver morgen kl. 03:50 når jeg gik på arbejde i bageriet, så skulle jeg banke på vinduet og høre om hun var vågen, da hun skulle køre et stykke vej for at møde på arbejde.

 
Afsnit IV
                                        Tjærbyvej 41                                                                       Astrupvej

41 1961
 Det er så hjørnet af Runddelsvej og Tjærbyvej og den lille vej der går ned til højre i billedet er Astrupvej og den går ned til Sportsvej.
Det var Købmand Chr. Fiil Sørensen der havde sin købmandsforretning der og til højre ligger der en Slagterforretning, en meget smal forretning, men meget velbesøgt. Det var Slagtermester Tøtt der havde forretning der, indtil han flyttede ind på Hermann Stillingsvej.
Overfor - på hjørnet af Runddelsvej og Tjærbyvej boede familien Hansen og Fru Hansen havde rulleforretning i kælderen og øverst i ejendommen boede Mogens Høgsbro Hansen og han var lærer på Dronningborg Skole.
På den modsatte side af vejen, på hjørnet af Astrupvej blev der bygget et parcelhus, som adskiller sig meget forskelligt fra de øvrige ejendomme på Tjærbyvej, men der flyttede Karna XXX ind og hun var kontordame på Hultèns Skjortefabrik - jeg har endda et billede af hende.
Både Akselhus og gavlen på Familien Harders hus - det sidste hus inden Øster Boulevard, er synligt på billedet, som er fr 1961
Det hvide hus på hjørnet af Astrupvej kan jeg desværre ikke erindre noget om.
                            
               Tjærbyvej 52

2
 Krydset set fra en anden vinkel
  

48

 Karna bor i nr 50 og Huset ved side af er nr 48 og der boede der en murer Nede af den lille vej ligger nr 46, der kommer så 2 ejendomme mere og jeg mener, at I nr. 44 boede Elastik Pedersen, som havde forretning på Tjærbyvej 2 - der hvor Rema 1000 nu ligger, for i den sidste ejendom inden Kaløvej boede Skomager Hovedskov, som havde værksted i ene side af kælderen og forretning i den anden side, hvor han solgte stenkugler, esser og andet børnelegetøj.
  
Sportsvej
Nederst på Astrupvej er der vejadgang til Sportsvej og jeg erindrer, at jeg fik i klasse med en pige der boede i en af ejendommene, der var på vejen.
Det grønne område tilhører DB, som havde en fodboldbane på denne side, den blev dog brugt mest til træning og træningskampe.

              Tjærbyvej 43 
                          Aksel Hus
 43
 Ja, det hus kender jeg da udmærket og set fra gaden, så ligger købmand Fiil Sørensen købmandsbutik til venstre og til højre boede Familien Harder og bybusserne havde stoppested lige omkring hjørnet ad Øster Boulevard.
Huset på den anden side af vejen nr. 56 boede der 3 familier og i den ene side boede Egon xxx og de havde 2 sønner der hedder Agner og Loui. På den anden side boede familien Bjerring, og ovenpå boede Familien Tamsen og jeg har været der til Anettes fødselsdagsfest, hendes mor Anita, var i butikken henne hos Bager Henriksens. På et tidspunkt boede Hardy og Ellen også i lejligheden ovenpå lige efter de blev gift. Senere købte de ejendom i Harridslev. I ejendommen ved siden af bor Sonja Petersen og der har hun vist boet i mange år og hun har en bror der hedder Kaj. Peer Melgaard, som boede på Fjordvej - det hed vejen på det tidspunkt, er fætter til Sonja og Kaj.
Det var også i det hus "Axelhus" at Thorkild Post etablerede sin forretning med reparation af hårde hvidevarer. Jeg har da været derinde et par gange og han var Ogs ude hos mig og reparere min vaskemaskine. Vi var også gamle barndomsvenner og havde mange oplevelser nede i engen og på bådlejet.
 Marie Louise Bjerring skriver: Mit barndomshjem
 Kirsten Nisgaard Øbro skriver: hvilket af husene er dit barndomshjem? Jeg bor i nr 43. 😀
 Marie Louise Bjerring skriver: Jag kan ikke huske nr men det er huset precis der bussen står. Vi var tre familjer som boede i huset
 Lisbeth Bjerring skriver: Hvor fint, tak fordi du gjorde mig opmærksom på billedet 🥰
Kirsten Nisgaard Øbro skriver: nr. 56   
Hanne Kaas skriver: Mette Post og Ellen Post, her har jeg altid følt mig velkommen og haft mange mange hyggelige, sjove og festlige timer.
 Mette Post skriver: Hanne Kaas Mange tak Hanne ❤️ Sikke et fint gammelt billede 👌Ja, det var gode tider i Axelhus 🥳🥰
 Marie Louise Bjerring skriver: Jag husker Harder Helle tror jag en af pigerne hed .Min familj boede på nr.56 och ovenpå boede familien Tamsen Susanne Anette och Marianne gick i skole med Susanne. 😊
 

                Tjærbyvej 56
56
 Teksten til Tjærbyvej 56 er indeholdt i teksten til Tjærbyvej 43
 
Da historien Tjærbyvej" er blevet noget større end jeg havde forudset, så vil jeg nu begynde at inddele de kommende på særskilte sider og vil blive oprettet som en underside til "Tjærbyvej" og inddele efter husnummer.