Referater / Forår 2023
                 Forår 2023
                                         Referat Generalforsamling 2023.

 


DRONNINGBORG HISTORIER
Foreningen, der samler og formidler lokale historier.
www.dronningborghistorier.dk

  

GENERALFORSAMLING 18. januar 2023

 

 
Referat


 1:   VALG AF ORDSTYRER

       Keld Hüttel

 

 2:   FORMANDENS BERETNING

        Afbud fra formanden - beretning blev givet af kassereren.

 

 3:    KASSERERENS BERETNING

         Den fremlagte årsopgørelse godkendt.

 

 4:    10-års jubilæum      2013 - 2023 

         Jubilæet blev markeret med

         et tilbageblik over arrangementer og aktiviteter gennem             årene samt vin og kransekage.

                  

  FREMTIDEN?

    Dette forslag fra bestyrelsen 2022 blev                                   enstemmigt vedtaget   

     Foreningen afvikles i løbet af 2023.

    Bestyrelsen fortsætter reduceret til:

   Kasserer Ib Trankjær,Lissa  Fischer Pedersen og Jørgen              Chr. Pedersen.

   Der optages ikke nye medlemmer, og der betales ikke               kontingent for 2023.

   Konto i Sparekassen opsiges.

   Penge på kontoen den 20. december 2023 overføres til             Kulturelt Samvirke.

 

   Abonnementer i tilknytning til hjemmesiden fornys ikke.

 

   Hjemmesiden klargøres til aflevering og kopieres på 2 USB-     stik.

   Et stik afleveres til Randers Stadsarkiv.

   Et stik afleveres til Randers Bibliotek Øst Dronningborg

   med henblik på at være tilgængeligt for besøgende. 

   Dagbøgerne anbringes på Randers Bibliotek Øst                       Dronningborg

   med henblik på at være tilgængelige for besøgende.

   Til slut tilgår bøgerne Randers Stadsarkiv.

 

    Projektet: ”På Sporet…

    Sporbyen og Randers kommune orienteres om afviklingen

    og opfordres til at gennemføre projektet.

                                                                 Kasserer Ib Trankjær

                                    Lissa Fischer Pedersen

                                   Jørgen Christian Pedersen