Personlige Historier / Fortalt i billeder / Klassebilleder
Klassebilleder

En fortsættelse af: Kom med, hvad du har

Flere klassebilleder blev vist.

Personerne på de viste billeder blev forsøgt navngivet.

Billederne kan ses herunderog yderligere oplysninger om elever og lærere kan indsendes til hjemmesiden via dette link: kontakt eller afleveres på Biblioteket i Dronningborg.
 Billede nr. 1
 g a
 Hvem er disse personer?
 
 
 
  
 Billede nr. 2
 7 a
 Sæt navn på disse personer: Lærerinde Fru M. Langbo


 
 Billede nr. 3
 8 a
 Sæt navn på disse personer: Billede nr. 4
 9 a a
 Navngiv disse personer: Bagerst Pastor: Gunner Mølgård.
1. række ........ Ingrid Ejby, Sonja ...., Karen .... , Ulla ......., ..........

2. række Karl Due, Hans Jørgen Lindemann, Vagn Nielsen, John Poulsen, .........,..........
3. række ........,........,Jørn Ulriksen,Leif Nielsen, Mogens Karmak Pedersen, .....,........

 Billede nr. 5
 9 b
 Navngiv disse personer:


 


 Billede nr. 6
 10 a
1952 Skolebillede fra Dronningborg Skole. 2. A på Dronningborg Skole.
På billedet ses på forreste række fra venstre Anne Birthe Madsen, Lone Galten, Solvej Næser, Hanne Frederiksen, Åse Rasmussen, Else Jensen og Lise Lotte Riis.
Anden række fra venstre er Jørgen Kristensen, Rene Haun, Per Kristensen, Tommy Johansen, Hanne Knudsen, Nancy Jensen og Ulla Christensen.
Bagerste række fra venstre er Christian Fisker, Torben Munk Jensen, Hans Tylvad, Hans Jørgen Søndergård og Mogens Pedersen.
 
 
 
 
 Billede nr. 7
 11 a
 Navngiv disse personer: Fra venstre mod højre: 1. Række: Hanne Knudsen, Hanne Fredriksen, Lone Galten, Lise Lotte Riis, Åse Rasmussen
 2. Række: Inge Lind, Tove Lund, Ulla Christensen, Hanne Salling, Else Marie Jensen, Tove Thiesen.
3. Række: Niels Jørgen Madsen, Jørgen Kristensen, Peer Kristensen, Hans Jørgen Schack Søndergård, Tommy Jakobsen, Hans Tylvad, Mogens Pedersen, Jærgen H Lund, Christian Fisker, Rene Haun.
 
 
 Billede nr. 8
 12 a
 Navngiv disse personer:
 
 
 
 
 Billede nr. 9
 13 a
 Navngiv disse personer:


 
 
 
 Billede nr. 10
 15 a
 Navngiv disse personer:

 
  
 Billede nr. 11
 30 2 a
 Hvem er personen på billedet?
  

  
Kan du sætte navn på nogle af personerne på ovenstående billeder.
Så vil Dronningborg Historier gerne høre der om, du kan kontakte os via dette Link

Anfør billede nr. samt navn på den eller de personer du kender, begynd fra venstre mod højre og er der personer du ikke kender eller ikke kan huske navnet på, så sætter du blot 2 XX, ved vedkomne person.
Du kan finde flere billeder med personer på, som vi gerne vil have sat navn på.
Du kan finde billederne ved at klikke på "oplægget" i venstre side og vi kvitterer gerne med at oplyse dit, såfremt det ønskes.