Historiske Steder / Oversigt / Hultens Skjortefabrik
Hultèns Skjortefabrik
                      Historien om S.E. Hulténs Skjortefabrik
                          Randers Amtsavis Lørdag  17. Oktober 2020
Lokalhistorisk
John Jensen, Randers Stadsarkiv
20.Oktober 1930 kunne man læse denne annonce i Randers Dagblad:
"Herved tillader jeg mig at meddele Dem, at jeg har aabnet et Haandskrædderi Østergade Nr.5. Jeg har for at fremhæve det haandværksmæssige Arbejde i mit vindue Østergade 5 fremlagt nogle Arbejdsprøver fra mit værksted og De kan her ved Selvsyn konstatere Kvaliteten af det indvendige Arbejde i Deres Klædning.
Trods den høje Standard af Varerne og det personlige udførte Arbejde - dog populære Priser. Svend Erik Hultén"

Svend Erik Hultén blev født 3.juni 1907 på Fredriksberg. Han giftede
sig i København 11. juni 1930 med Signe Elvira. De fik 3 børn, hvoraf det ene døde som 6-årig. I 1937 flyttede familien til Randers, hvor de bosatte sig på Bækkelundsvej.