Foreningen / Generalforsamling 2022

                                                                         
Krone
   DRONNINGBORG HISTORIER
 Foreningen, der samler og formidler lokale historier. www.dronningborghistorier.dk
 
 
 
 
Generalforsamling 2022
Onsdag den 18. januar 2023 kl. 17
Dronningborg Sognegård

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Kassererens
beretning
4. Fremtiden
    PROGRAM 2023 -> ??? Der efterlyses fortsat                              ”historier”.
    Forslaget: ”På sporet… ” Opstilling af historisk                            minde på det gamle Dronningborg Trinbræt.
   Se omtale på hjemmesiden under: Foreningen / På                
sporet…       
    Forslag: På generalforsamlingen 2023 afgøres                            foreningens fremtid.
5. Kontigent 2023