Referater / Efterår 2018 / Rahrseje / Set fra grusgravene
          Rahrseje set fra grusgravene
 
Rahrseje som er - eller var beliggende mellem Udbyhøjvej og Tjærbyvej, lidt oven for den store grusgrav, som ligger til højre på billedet og hvor der blev dyrket korn i bunden.
I den lille grusgrav - til venstre i billedet har der været gravet grus og den var en yndet legeplads . omend farlig - for områdets børn og unge mennesker. Begge grusgrave tilhørte Torupgård, som var ejet af Martinus Møller og jorden omkring grusgravene hørte ligeledes til Torupgård, som ses nede til venstre i billedet.
Øverst ses Udbyhøjvej og nederst Tjærbyvej og de første huse er bygget. Tidligere var området udlagt til kolonihaver - dog var området langs Tjærbyvej delvis begygget af helårshuse - og der var også en handelsgartner, som det kan ses til venstre i billedet, nedenfor Rahrsejes marker og bemærk, stien, hvor malkekøerne gik, når de skulle hjem på gården og malkes - denne sti nævnes også i referatet om "Rahrseje" på samme måde som handelsgartneren også nævnes i fortællingen.
 Luftfoto
Grusgravene er nu opfyldte og hele området er udlagt til beboelse.  
 Luftfoto 1
 Rahrseje
 Billede nr 1
 Langs vejen ved den store grusgrav se husene
 Billede nr. 2
 Rahrseje ses i baggrunden - opfyldningen af grusgraven er påbegyndt
 Billede nr. 3
 Foto fra 1965 fra Mejlgårdsvej
 
 19-21
 De sidste af de store træer, der stod i haven ved Rahrseje
 19-23
 ... samme træ, blot set lidt længere fra.

Se også: Rahrseje