Runddelsvej
 og Rønne Allé

Nyere billede af Runddelsvej, hvor både Øster Boulevard, Tværvej, Rønne Allê  Runddelsvej, Rønne Allé og Daugårds Allé ses. Nederst i venstre hjørne ses Udbyhøjvej og Dronningborg Maskinfabrik og over for fabrikken ses den forholdsvis nye parkeringsplads. Nede på Tværvej er der nu bygget en villa, der hvor Anders Olesen havde sine garager. Nederst i højre hjørne anes lidt af Stenaltvej og Dronningborg gamle Skole og både den Røde Skole og den Hvide skole ses.
Nyere billede af Runddelsvej

Rundkørslen med Rønne Allé mod øst og mod vest og mod Udbyhøjvej
Runddel Rønne
Øverst i billedet se Dronningborg Maskinfabrik og afkørsel mod øst ses trapperne ned til Øster Boulevard. Rønne Allé afkørsel vest er mod Daugårds Allé. Bemærk ligeledes, at Rønne Allé endnu ikke er bygget, så billedet er fra 1956-57

 
RunddelsvejRunddelsvej med Rønne Allé øst til venstre 

Runddelsvej 2Runddelsvej med afkørsel ret for til Udbyhøjvej 

BRet for/højre side udkørsel mod Udbyhøjvej 
 
4
                                                    Runddelsvej 4 
Vagn Nielsen skriver:

Det lidt mørke hus i midten af billedet har lige (for et par år siden) fået en pris,
jeg husker ikke lige nu hvilken pris!

Edel Filtenborg skriver:
Det er Edel og Børge, der bor Runddelsvej 4, det købte vi for 5 år siden af Gitte Lindved, der havde boet her i 52 år.


 
Runddelsvej c Rønne Allé 
 I det stråtækte hus ned for til venstre boede Ejendomshandler Kresten Jakobsen og inden han blev ejendomshandler var han kontrolassistent og tog rundt på gårdene og tog prøver af ny malket mælk til mejeriet.
 
Runddelsvej 4
nr 4
Ejendommen er delvis skjult bag bevoksningen, men på taget ses en rund mørk plet. Det var her at Køsters døtre byggede ejendommen i 1935
byggetilladelse
Se også afsnit 2
Tekstafsnit 2
Rønne Allé mod øst
(trapper til Øster Boulevard)
 
Rønne Allé mod rundkørslen 
Rønne Allè a
 Frode Pedersen skriver: Der var en der fortalte at han kørte med rundstykker her i kvarteret.
Vagn Nielsen skriver: Nej, det tror jeg nu ikke, at det er rundstykker han er ude med, da rundstykker blev bragt ud tidligt om morgenen, 06:00 -08:00. Jeg kan se, at billedet er taget midt på dagen - alt efter årstiden.
 

Rønne Allé - venstre side
venstre side
Fra Rønne allé er der adgang via trapper til Øster Boulevard

 Rønne Allé 8-10

Lis Bruun skriver: Synes de to huse er så flotte, og meget anderledes end andre huse fra den tid, hvem var mon arkitekten.
Birgit Riis Henriksen skriver: Hvem boede der?

Rønne Allè 8 0g 10
Morten Kjeldsen skriver:
 Nr. 8 (1956) Arkitekt: Niels Buhl & Hans Klithøj   
 Maler Kaj Skytte Rasmussen 
Birgit Riis Henriksen skriver: Gik i skole med datteren Gerda Skytte Rasmussen
Nr.10 (ved trappen) - (1959) Arkitekt: Kaj H. Hansen
Pianoforhandler Gunnar Christensen
Morten Kjeldsen skriver:
  Jeg legede med hans søn.                 

 Rønne Allé 8 og 10 set fra havesiden8 og 10