Fjordlyvej
                                                   Sidevej til Tjærbyvej/Kaløvej
   
Fjordlyvej
Fjordlyvej er en sidevej til Kaløvej og ligger som en vinkel og går op til Tjærbyvej. På hjørnet af Kaløvej og Fjordlyvej boede Vognmand Pedersen - kaldet "Lille Pedersen", han havde, via lang opkørsel, garage i kælderen og i lokalet ovenover solgte han musikudstyr og i naboejendommen boede Familien Sams og deres grund var der en skrænt ned til Boldklubbens fodboldbane, hvor der blev spillet turneringskampe og på hjørnet af Kaløvej og Sportsvej blev der altid lavet en afspærring, hvor man skulle betale entré, hvis man ville ind og se en given kamp. 
 
Kaløvej - Godkendt af Dronningborg Sogneråd 06.11 1941

Før benævnt "Kærvej". Opkaldt efter herregården Kalø ved Rønde 19411

Desuagtet, at der ikke var nogen nævneværdig trafik på Fjordlyvej, så voldte vejen dog en del kontroverser, da der på daværende tidspunkt ikke var mange der havde egen bil og vejen blev knap nok brugt som kørevej. Den var dog adgangsvej for flere ejendommen, men hvad navnet på vejen skulle være, var der lidt polemik med Kommunalbestyrelsen om.
 Kurt Hansen skriver:
1935 blev det foreslået at Fjordlyvej skulle hed Villavej, Dronningborg Sogneråd afviste det.

Peter Persson skriver:

Det er meget interessant at se hvor mange der havde deres egne køkkenhaver dengang. 🤔 Mad uden sprøjtegifte.

Peter Persson skriver:
Der er også en del Fjerkræ
 
 
Navneændring Kan være et billede af tekst, der siger "Dronningborg Boldklub androgom Tilladelse til at foretage Afspærring af Krervej fra Fjordlyvej og en Del af Sportsvej under Fodboldkampe 1 ca. 3 Timer. De interesserede Lods- ejere havde givet deres Tilladelse, Mai 1940."

Kaløvej - Godkendt af Dronningborg Sogneråd
06.11 1941

Før benævnt "Kærvej". Opkaldt efter herregården Kalø ved Rønde 19411

Vagn Nielsen skriver:
Vejen der ses øverst midt i billedet er Daugårds Alle'. Vejen der kan skimtes til højre er Kaløvej og der hvor det lille mål står er på Fjordlyvej, som gik op til Tjærbyvej og på hjørnet af Kaløvej og Fjordlyvej havde "Lillebil" Pedersen bopæl og garage i kælderplan og over garagen havde han en butik, hvor han solgte diverse radioer og musik. Familien Sams boede i den næste ejendom, hvor en lille skrænt adskilte Sams' matrikel med DB's boldbane, hvor der kun blev spillet turnering/klubkampe.

Vejen Sportsvej/Kaløvej adskilte således DB's sportsanlæg og på boldbanen, hvor der blev bygget klubhus, blev kun brugt til træning.
Længere nede havde Vognmand Ejby et rensehus, hvor alle byens skraldespande blev vasket/skyllet. Skraldespandene var af en aluminiumslegering og var med metal låg, længere nede var så lossepladsen (fyldningen), hvor der var et pilekrat og ved siden af det hele løb Rismøllebækken, som havde udløb i Randers Fjord. På et tidspunkt blev der bygget 2 store spildevands/rensningsanlæg, men de var der vist kun i en kort årrække. 😊😊😊😊
 Rismøllebækken
 
 

Nedenstående følger 2 link og det
1. er et link til de historier, der er om Tjærbyvej
og det kan ses HER

2. link er en henvisning til de 5 dagbøger, som
du kan læse/låne på biblioteket Randers
og du kan læse indholdsfortegnelsen HER

 

Du kan evt. skrive dig personlige beretning
ind i en af dagbøgerne.


Du kan læse om "En fortælling på Tjærbyvej" HER