Rismøllegården
         Rismællegådden  

Rismøllegården var oprindelig en vandmølle, derpå en Stampemølle og til sidst en avlsgård.

I 1780 blev mølleskylden overført til Dronningborg Vindmølle.

Set i Amtsavisen 24.11.1972

Nu gives "grønt lys" til ungdomsklub
for adfærds-vanskelige

Socialudvalget søger bevilling, så klubben på „Rismøllegården" i Dronningborg kan køre videre med et begrænset antal unge adfærdsvanskelige

To unge klubmedarbejdere, som siden maj i år har kørt en klub for adfærdsvanskelige unge i Randers som en slags ulønnet „hobby", har nu fået grønt lys fra kommunal side til at fortsætte arbejdet - som heltidsbeskftiget og lønnet arbejdskraft. Det er Bent Hansen og Per Kastrup som sammen med pædagog Mogens Hilmer har gjort et meget stort arbejde tor at beskæftige en gruppe unge adfærdsvanskelige, først på det gamle sygehus og de sidste par måneder på den kommunalt ejede "Rismøllegården" i Dronningborg.

- Socialudvalget har fra starten indset, at der ikke er midler til at opfylde de betingelsr, som en „rigtig" socialministeriel ungdomsklub vil kræve på „Rismøllegården", siger udvalgets formand. Rasmus Th. Hviid.
På den anden side vil vi ikke uden videre give slip på en klub af den karakter. Der er nemlig et stort behov, som bør dækkes på den ene eller anden måde, og nu søger vi foreløbig om en bevilling, som kan dække de helt, nødvendig udgifter til at køre klubben videre.
Pengene må formentlig tages over familievejlednings-kontoen.
Vi må jo erkende, fortsætter Rasmus Hviid, at der i en by som Randers hele tiden vil være en gruppe unge, som bliver „til overs". I de øvrige ungdomsklubber lukker man ofte døren for de mere urolige elementer.
Det har varet diskuteret, om det er rigtigt, men under alle omstændigheder er det i hvert fald en kendsgerning.

- Har De noget indtryk af, om antallet af brugere af euforiserende stoffer er i stagnation i Randers, ligesom det er tilfældet flere andre steder i landet?

- Det er jo ikke noget, vi kan registrere nøjagtigt, men det er mit indtryk, at det. der før var et narkotikaproblem indenfor alle samfundslag i Randers-området, har ændret sig således, at den største gruppe af de unge misbrugere nu kommer fra de dårligst stillede hjem.

- Hvor mange unge modtager i øjeblikket socialhjælp i Randers?
- I hvert fald ikke mere end 50, men en overgang var vi oppe over de hundrede. Det lyder måske af meget, man for en by af Banders størrelse synes jeg, det er ganske normalt.

Begrænset antal
- I klubben på „Rismøllegården" kommer der en fast gruppe, på en halv snes ung, under 18 år, siger lederen af børneværnet i Randers, sekretær Axelsen Drejer, som ikke er i tvivl om, at „Rismøllegården" har at stort behov at dække.
- De unge har selv lagt et stort stykke arbejde i at gøre lokalerne på „Rismsllegården" l stand, siger Else Axelsen Drejer, men selvom der fysisk er plads til en del flere end den halve snes, så er det begrænset, hvor mange vi kunne tage ind.
Der er jo tre medarbejdere. og de økonomiske rammer. På „Rismøllegården" er der nu to opholdsstuerog et værkmted samt st køkken toilet, og bl.a. har en gruppe militærnægtere hjulpet til med indretningen.

- Vil det være muligt at gå over grænsen 14-18 år ?
- Jeg tror ikke at klubben skal tage unge over 18 år, men til gengæld skal den nok åbnes mulighed for nogle stykker under 14 år, slutter Else Axelsen Drejer.

Se også:  - - Rismøllegården