Foreningen / På Sporet
 På sporet ...

Nedenstående to sider tekst er fremlagt på generalforsamlingen den 16. januar 2020.
 
 
 På sporet 1
 
 På sporet 2
 
 
 
Teksten er et forslag "På sporet ...",
som sammen med en PowerPoint præsentation af        Hadsundbane sporets stadigt synlige forløb
er fremsendt til:             
                                   SporbyenScandia
                                                og
                                    Randers Kommune
 
SporbyenScandia har givet tilsagn om at levere 
togvogn, skinner og sveller.
 
Forslaget er nu til behandling hos Plan og Byg Randers Kommune, som bestyrelsen har haft et orienterende møde med.
 
 
 
                        På sporet
Der er til generalforsamlingen udarbejdet en Power Point fil over foreningens oplæg til et minde om Scandia og Dronningborg Maskinfabrik, som tænkes anbragt ved den gamle trinbræt i Dronningborg.
Da det ikke kan lade sig gøre, at indsætte en Power Point på hjemmesiden, er oplægget vist på billede format. Det er de viste billeder, som udgør powerPoint-filen.
Klik på det 1. billede "På sporet" og i billedets højre øverste hjørne klikker du på "next" og du kan se filen som en PowerPoint-fil
 
          Det gamle Hadsundbanespor beholdes
                                
På sporet 2


 På sporet 2
 
 På sporet 3
 På sporet 5
  På sporet 6
 På sporet 7
 På sporet 8
 På sporet 9
På sporet 10 
  
 Buggivogn
Hadsundbanen
Skinner

Buggivogn Kværn
Scandia 
Buggivogn
Dronningborg Maskinfabrik
       Kværn

Læs også om Scandia "Efterår 2013":  her
Læs også om Scandia "før og nu" :  her