Alderdomshjem

Den første bolig for ældre i Dronningborg

Var indtil 1957 Ankerhus, den gamle arbejderbolig fra Bjellerup teglværk.

Det var en toetagers bygning, der langtfra opfyldte de krav, der var ønskelige for at tjene som bolig for sognets ældre.

Boligkomplekset blev købt af Dronningborg kommunen ved Bjellerup Teglværkets nedlæggelse.

I 1957 blev det nye Plejehjem indviet
Boligforeningen Andelsbo's Afd 14 har ligger på grunden siden 1990.


Alderdomshjem