Alderdomshjem

Den første bolig for ældre i Dronningborg

Var indtil 1957 Ankerhus, den gamle arbejderbolig fra Bjellerup teglværk.

Det var en toetagers bygning, der langtfra opfyldte de krav, der var ønskelige for at tjene som bolig for sognets ældre.

På Ankerhusvej opførte Ankerstjerne den røde bygning som bolig for arbejderne på teglværket.
Dronningborg Kommune overtog senere bygningen til plejehjem.
Den gule bygning ligger stadigvæk på Ankerhusvej.

Boligkomplekset blev købt af Dronningborg kommunen ved Bjellerup Teglværkets nedlæggelse.

I 1957 blev det nye Plejehjem indviet
Boligforeningen Andelsbo's Afd 14 har ligger på grunden siden 1990.

 
De gamles hjem
De gamles hjem på Ankerhusvej
Søren Daniel Jacobsen skriver:
Den røde bygning var arbejderboliger til det teglværk der var nord for.
Den blev sprængt væk da den skulle fjernes.

Poul Rubach skriver:

Min farmor boede der i 60’erne. Kakkelovn til koks, der blev hentet i baghuset. Der var nyttehaver nord for huset. Her kunne byggeriet af Rismølleskolen følges.

Vagn Nielsen skriver:
Min farmor - Anne Marie Nielsen, boede der i 50`erne i den midterste opgang og på 1.sal. Fra gangen kom man ind i en stue og derfra ind i et soveværelse og fra soveværelset var der adgang til et lille køkken og udgang til en baggang, hvorfra man kom ned i gården og til udhuset og toiletterne.
Så vidt jeg husker var der også beboelse på 2.sal, men der kom vi aldrig op.

Alderdomshjem