Referater / Forår 2014 / Danargrunden / Danargrunden fortsat

Danargrunden fortsat ...

Danar - radiatorfabrik


I 1956 blev Becker & Co Maskinfabrik købt af Hollesens fabrikker. Hollesen ejede Radiatorfabrikken Danar, som lå på hjørnet af Hobrovej og Skolevej. På Museum Østjylland kan ses filmen Radiatorfabrikken Danar 1936.
 

 nr. 12
 nr. 13


Ifølge Preben Glerup, der var med til at flytte fabrikken til Dronningborg i 1956, benyttede man i starten de samme maskiner til fremstillingen af radiatorer. Så filmen fra 1936 giver et indtryk af arbejdet med fremstilling af radiatorer på det tidspunkt. 
 

 nr. 14

         Fabrikken blev udvidet med nye haller.       

                                             nr. 15

Svejsning og maling

Da fabrikken på et tidspunkt manglede svejsere, oprettede fabrikken sin egen skole til uddannelse af svejsere.                

                                             nr. 16 2

Fra 1956 til 1980 blev der arbejdet på Danar med fremstilling af radiatorer.  På et tidspunkt var der 264 ansatte, så det var en ganske anseelig arbejdsplads. Desværre blev fabrikken lukket i 1980. Men hvad skulle der så ske med Danargrunden?

Efter Danar – hvad skete?

Da Radiatorfabrikken Danar lukkede i 1980 var det naturlige spørgsmål:
   Hvem vil købe grunden?
   Hvad skal den bruges til?
Spørgsmål, der ud fra grundens placering midt i Dronningborg centrum, optog mange. 

Det viste sig at volde store vanskeligheder overhovedet at få grunden solgt. Så der kom til at gå adskillige år før en beslutning kunne træffes. Historien herom vil vi fortælle gennem avisoverskrifter og billeder.

  1974
                  

nr. 17

       
Allerede i 1974 fik fabrikken økonomiske vanskeligheder på grund af byggekrise og stigende omkostninger.
 
1980
                               

nr.18 2
 
Det var ikke tilstrækkeligt, at eksporten var forøget fra 1974 til 1980.

1986

 nr. 19 2

Entreprenør Niels Yde havde købt Danar i 1984 for 2 mio. kr. med henblik på at ”… sætte i stand og sælge videre med fortjeneste”. Men det lykkedes ikke.


 1987
         

 nr. 20

Randers Kommune havde fået godkendt en ny lokalplan, som gav mulighed for at øge bebyggelsesprocenten og øge butiksarealet.     

 nr 11 a 

 

 nr. 16 a

 

Man kan få et overblik over, hvordan der så ud i Dronningborg centrum med Danargrunden 1987 her:                                                       

                                                          

1989        

 nr 22 a

De handlende og borgere var på banen med nye idéer. De handlende var bange for konkurrencen fra et stort butikscenter.

Og borgerne havde idéer om at indrette grunden med park og samlingshus.
 
1991 

 nr. 22
 
                                                                 nr. 22 2

       
 1992
    

                                            nr. 24

 

                                        nr. 25
                                                    nr. 25 a

Kommunen vil spærre døre og vinduer for at undgå ulykker.
 
Gælden var omkring 10 mio. kr.,
og ejendomsværdien var 4,1 mio kr.  

                                                 nr. 26
27 a 

 

 nr. 28 a


Slutresultatet af alle planer blev:

               Dronningeparken – beboelse 

               Netto  - dagligvarebutik

 nr. 29

Dronningeparken – med takker som en dronningenkrone –  og Netto 2014


Da Dronningborg – Danar -
kom på Danmarkskortet 1998                 

 nr. 30 a

Det var med nogen forundring, at eleverne i 10. klasse på Rismølleskolen modtog årets prøveopgave i matematik. De kiggede en ekstra gang. Hvad var det? Det var jo Randers, og inde i hæftet kunne de se et billede af Danar, som lå lige om hjørnet.

I prøvesættet skulle eleverne bruge deres lærte matematik til at arbejde med spørgsmål om Danargrunden. Spørgsmål som kan opstå, når vi som borgere vil forholde os til kommunens beslutninger.  Prøv selv!
      

 nr. 31       

 nr. 32


Bagrunden – en skolehistorie

I 1987 havde skolekonsulenter i Randers lavet et oplæg til skolekommissionen, hvor de en aften skulle drøfte, hvordan eleverne kunne lære de traditionelle fag dansk, matematik osv. ved at arbejde tværfagligt med et problem.

   Hvordan ønsker vi som borgere Danargrunden udnyttet?

Da ikke alle i skolekommissionen kendte Dronningborg, lavede vi en video fra området omkring centrum. Videoen kan minde om, hvor mange små butikker der endnu var tilbage i 1987.

Videoen kan ses her:  

       http://www.youtube.com/watch?v=S25i1_D8YIo

Det er grundplanen af Danar og de virkelige tal fra debatten om udnyttelsen af Danargrunden, der indgår i elevernes prøvesæt.

Tættere kan vi vel ikke komme virkelighedens problemer. At gøre skolen virkelighedsnær er et ønske, der også i dag står højt på programmet for skolerne. Så historien om Danargrunden i 1900-tallet slutter med at pege fremad mod de unge menneskers uddannelse. 


 Museum Østjylland har denne film:

                               nr. 33 

 

 
 
 
 


Referaterne er tekster og billeder,

oplægsholderne har benyttet
ved foreningens arrangementer