Referater / Forår 2018 / Tjærbyvang
                                           Tjærbyvang
                                           
På den tidligere Gimmingvej,  der går fra Udbyhøjvej til Tjærby lå der 2 ejendomme, Tjærby Nordgård og Tjærbyvang.
Vejen hedder nu Tjærbyvangsvej, og det er kun Tjærby Nordgård, der er der dags dato.
Tjærbyvang er nedrevet, og området er udlagt til boliger.

 
Tjærby Nordgård grøn prik  Tjærbyvang  blå streg
 Tjærby Nordgård  Tjærbyvang
 
 
 Kort over området
 
 
 
 Tjærbyvang
Tjærbyvang pr. Randers, i Gimming sogn, Gimming- Lem kommune, Støvring herred, Randers amt. Matr. nr. 3 a m.fl. af Tjæreby. Gården ligger 1½ km S  for Gimming kirke ved vejen mod Tjæreby.  Afstand til Randers 5 km.
Ejer: Proprietær H. Frandsen. Tlf. Vestrup 34.
Det samlede areal udgør ca. 80 tdr. land (44 ha), der fordeler sig således:
Ager: 60 tdr. land (33 ha), eng 18 tdr. (10 ha) samt have , gårdsplads m.m.: 2 tdr. land (1 ha). Hartkorn: 10½ td, Ejendomsværdi: 207.000 kr.  Grundværdi: 96.900 kr. Brandforsikring for bygninger: 208.500 kr.

Agerjorden, der ligger samlet ved gården , består af god lermuld på lerunderlag. 
Terrainet er fladt, kultur og gødningskraft særdelse god. Engen er god kultureng, der kan dyrkes.
Hovedbygningen er af grundmur med skifertag, opført i et stokværk.Den rummer en god lejlighed med nutidens bekvemmeligheder. Avklsbygningerne er ligeledes af grundmur og aller er belagt med fast tag. Hestestalden er i 1950 ombygget til svin, alle stalde er ventileret og isoleret, og et maskinhus blev bygget i 1957.  
 


Tjærbyvang fra haven
Tjærbyvang, set fra vejen mod haven.

 
2 Tjærbyvang
 Tjærbyvang, avlsbygninger set fra vejen.