Tjærbyvang
                                           
På den tidligere Gimmingvej, der går fra Udbyhøjvej til Tjærby lå der 2 ejendomme, Tjærby Nordgård og Tjærbyvang.
Vejen hedder nu Tjærbyvangsvej, og det er kun Tjærby Nordgård og ejeren var Bent Poulsen, ejendommen er der dags dato.
Tjærbyvang er nedrevet, og området er udlagt til boliger.
 
Tjærby Nordgård grøn prik  Tjærbyvang blå streg
 Tjærby Nordgård  Tjærbyvang
 
 
 Kort over området
 
 På de 2 kort kan man se Bunkedal og se hvor Bunkedal Mølle i sin var placeret. Der har været en del "snak" om Bunkedal Mølle bl.a. på historien om "Rahrseje" og i områdets historie, det viser sig så, at Bunkedal ligge lidt længere mod øst end først antaget og er måske også blevet forvekslet med Torupdal og Tjærbybæk. I Vestrup ligger Bunkedal Vandværk/Pumpestation som tilhører Randers Kommune.
Bunkedal 1 Bunkedal 2
 
 
 Det er så Handelsgartner Madsen's gartneri og på venstre side af Tjærbyvej kan man se Handelsgartner Frovin Vejlby Nielsen' s gartneri og parcellen er udstykket fra Rahrseje, som vi ikke kan se på billedet, men rækken af vejtræer, øverst i billedet, stå langs Udbyhøjvej og man kan med lidt god vilje godt ane Bunkedal øverst til højre i billedet.
Erik Dunkelskov Møller Madsen skriver:
Mine bedsteforældre havde Bunkedal Mølle. Har du tilfældigvis nogle billeder der fra?

Kaj Petersen skriver: Oplysningerne om gården: jeg arbejde på gården i 1958.
Ja jeg kan huske Elsebet og hendes storesøster kan ikke huske hvad hun hed mener hun kom til skade under en ferie.

Og nu til Bunkedals vandmølle. Det er en af møllerne ved rækken af landsbyerne lige nord for Randers Fjord. Den ligger i Gimming sogn i Bunkedal lidt vest for landsbyen Vestrup. Du kan se dens nøjagtige beliggenhed på de høje målebordsblade fra 1878. Du skal vælge kortet kaldt Essenbæk.

Hvis du i Google søgefeltet skriver hkpn (Historiske Kort På Nettet), får du adgang til mange kort. Du skal vælge at se Topografiske kort.
Derefter skal du vælge Målebordsblade. Så får du mulighed for at vælge blandt en mængde kortnavne og her skal du vælge Essenbæk.
Kortene ligger i en pæn opløsning, så man kan forstørre dem på skærmen. 

Gartner Madsens ejendom
 
 Tjærbyvang
Tjærbyvang pr. Randers, i Gimming sogn, Gimming- Lem kommune, Støvring herred, Randers amt. Matr. nr. 3 a m.fl. af Tjæreby. Gården ligger 1½ km S  for Gimming kirke ved vejen mod Tjæreby.  Afstand til Randers 5 km.
Ejer: Proprietær H. Frandsen. Tlf. Vestrup 34.
Det samlede areal udgør ca. 80 tdr. land (44 ha), der fordeler sig således:
Ager: 60 tdr. land (33 ha), eng 18 tdr. (10 ha) samt have , gårdsplads m.m.: 2 tdr. land (1 ha). Hartkorn: 10½ td, Ejendomsværdi: 207.000 kr.  Grundværdi: 96.900 kr. Brandforsikring for bygninger: 208.500 kr.

Agerjorden, der ligger samlet ved gården , består af god ler muld på ler underlag. 
Terrænet er fladt, kultur og gødningskraft særdeles god. Engen er god culturing, der kan dyrkes.
Hovedbygningen er af grundmur med skifertag, opført i et stokværk. Dén rummer en god lejlighed med nutidens bekvemmeligheder. Avlsbygningerne er ligeledes af grundmur og alle er belagt med fast tag. Hestestalden er i 1950 ombygget til svin, alle stalde er ventileret og isoleret, og et maskinhus blev bygget i 1957.  
 


Tjærbyvang fra haven
Tjærbyvang, set fra vejen mod haven.

 Under nedrivning nr. 21
 Tjærbyvang under nedrivning -  til venstre ses stuehuset

 Tjærbyvagn under nedrivning nr. 22
 Tjærbyvang under nedrivning - avlsbygning ved vintertide

 
 
 
 Tjærbyvang under nedrivning - arbejdet skrider frem
 
 
 nr. 008
 Tjærbyvang lå til højre i billedet, ved træerne - set fra Udbyhøjvej mod Tjærby.