Foreningen / Dronningborg - Kapitler 1 - 8 / Kap.1 -Reformationen

De 8 kapitler er direkte kopier fra den gamle hjemmeside: http://www.donline.dk

                                         Kapitel I

                                   Reformationen

Fra 1100 tallet og op til Reformationen opbyggede Bispesædet på Østrupborg (hvor det nuværende Støvringgård Refugium ligger) et Bispe-len, der fuldstændigt dominerede Randers-området nord-nordøst for fjorden.
Østrup Len omfattede således: Albæk sogn, Mellerup sogn, Lem sogn, Støvring sogn, samt herregården Sørup, der efter alt at dømme har udgjort det meste af området mellem Hadsundvej - Lem - Gimming og Dronningborg.
Ialt omfattede Østrup Gods:

2 Hovedgårde, 64 Bøndergårde, 1 Mølle og 18 Huse.
Den omtalte Mølle må være møllen, der hørte til gården Sørup, og har efter alt at dømme ligget i nærheden af Lem.

I det samme område lå i tidligere tider de to landsbyer, Bjellerup og Stigstrup, og der hvor det nuværende Dronningborg ligger, lå en landsby der hed Torup.
De eneste spor efter disse landsbyer er navnet Bjellerup Ladegård og nogle gadenavne.

I året 1547, da Dronningborg Len blev oprettet og kirken havde mistet sin indflydelse, blev Østrup lagt ind under Dronningborg Len, og på den gamle herregård Sørups jorde blev Bjellerupgården omdannet til ladegård med det formål at forsyne det nye Dronningborg Slot (år 1551)

Hvordan denne overdragelse har fundet sted, er lidt svært at gennemskue i dag. Om det har været gennem frivillig aftale, eller en slags tvang, eller bare ren godhed over for kongen, er usikkert, og det bliver ikke mindre mærkeligt, når man af de gamle tingbøger kan se, at Sørup 15 år tidligere var givet i pant til Mariager Kloster. Under alle omstændigheder var det enden på historien for den gamle herregård. I dag ved vi end ikke præcist hvor i området, den har ligget.