Foreningen / Presse - Generalforsamling
 
 
GENERALFORSAMLING 16. JANUAR 2020
SOGNEGÅRDEN KL. 19 – ca. 20
 
  
REFERAT

1: VALG AF ORDSTYRER
Keld Hüttel

2: FORMANDENS BERETNING
Omtale af arrangementer 2019 som beskrevet på hjemmesiden.


3: KASSERERENS BERETNING
Kassebeholdning 30/12 2019 vokset med 2228,65kr. til 16397,31kr.

4: FREMTIDEN?

PROGRAM 2020 -> ?????

Der efterlyses fortsat ”historier”.

Forslaget: ”På sporet… ”
Opstilling af historisk minde på det gamle Dronningborg Trinbræt.

Se omtale på hjemmesiden under: Foreningen / På sporet…

Forslag: På generalforsamlingen 2021 afgøres foreningens fremtid

Forslag og konsekvenser blev drøftet

5: KONTINGENT 2020

Forslag: Kontingent for 2020: 50 kr.

Medlemmer, der har betalt kontingent for 2019, skal ikke betale kontingent for 2020.

Forslaget blev vedtaget.


6: VALG

Genvalg af formand Jørgen Andersen og Jørgen Chr. Pedersen


7: EVENTUELT


BESTYRELSEN 2020

Jørgen Andersen (Formand)
Lissa Fischer Pedersen
Kaj Grosen
Jørgen Chr. Pedersen
Ib Trankjær (Kasserer)