Foreningen / Nyheder / Nyheder 2022
krone 2
 
DRONNINGBORG HISTORIER 

   Foreningen, der samler og formidler lokale historier.

                                             www.dronningborghistorier.dk

 

Her indsættes der henvisninger til de ændringer og/eller nyheder, der indsættes på hjemmesiden. 

                       Efterår 2022
Dronningborg historier her i lighed med det øvrige samfund været nødsaget at indstille de fortæller arrangementer, som vi på vanlig vis tidligere har afholdt, men Covid-19 henstillingerne har vi taget alvorligt.
Det har dog ikke afholdt os fra at indsamle billeder og oplysninger om de i Dronningborg skete begivenheder af forskellige art og interesse. Det er blandt andet de billeder af ejendommen, der er fotograferet fra luften. Vi har medtaget de billeder som vi synes er mest interessante for Dronningborg.
Ved udgivelserne på Facebook har der også været en del bemærkninger til de viste billeder og en genkendelse og viden om den viste ejendom har været ganske enorm og som vi i Foreningen værdsætter og som vi har forsøgt at genskabe i vores historier om ejendommene. 

Der er derfor på hjemmesiden indsat nye sider, billeder og tekster og arbejdet, det har været ganske enormt og tidskrævende, så hvis der skulle være tekster eller billeder der er placeret forkert, så imødeses med tak, gerne en henvisning herom. Det skal dog bemærkes, at projektet ikke er helt færdig gjort, så der kan forekomme blanke sider, men det er helt bevidst, da der stadig indgår nye beretninger
Foto: Sylvest Jensen Luftfoto 
Det Kongelige Bibliotek

Der er oprettet nye fortællinger:
Randers Motorfabrik - som underside til Drbg. Motorfabrik::se den her
Fra det gamle Dronningborg, se den her
* med undersider til: Drbg Boulevard, Benzonvej, Fjordlyvej,                                                                                  Rismøllegade,
                                                                 Runddelsvej/Rønnevej
               

                                                                 Tjærbyvej, Tværvej
Tjærbykolonien - se den her
 P.S. System -     se den her 
Tjærbyvej 33 -35-38-44 - se den her                       
 Klostervej - se den her
 En fortælling fra Tjærbyvej - se den her
 Trekanten - se den herDer er indsat nye billeder og eller tekst:
Bjellerup Ladegård - se den her
Dronningborg Motorfabrik- se den her
Torupgård - se den her *
Tjærbyvej - se den her
Tjærbyvej 33-35 - se den her
Boldklubben - se den her
Dagbøger - indhold indsat - se den her
Dronningborg kirke - se den her
Fra det gamle Dronningborg - se den her
Højriis - se den her
Hultens skjortefabrik - se den her
Rahrseje - se den her
Tjærbyvang - se den her
Roligheden - se den her

29.september 2022
Der resterer stadig nogle historier at indsætte, samt lidt tekster og billeder, men for overskueligheden har jeg valgt at indsætte og
færdiggøre det materiale som er indsat