Foreningen / Nyheder / Nyheder 2020

 

 krone

        DRONNINGBORG HISTORIER 

   Foreningen, der samler og formidler lokale historier.

                                           www.dronningborghistorier.dk

 

------------------------------------------------------------------
 
                       FORÅR 2021

 Her beskrives henvisninger til de ændringer og   nyheder, der indsættes på hjemmesiden. 

 

       2021      GENERALFORSAMLING         2021


Program udsendes til medlemmer pr. mail ultimo januar 2021.

Henset til de alvorlige Coronavira er foreningen også nødt til at indrette sig derefter, hvilket resulterer i, at bl.a. generalforsamling bliver udsat til, vi igen kan samles.
Der er derfor på nuværende tidspunkt ikke fastlagt arrange-menter af nogen art, da vi bliver nødsaget til at rette os efter regeringens påbud og anbefalinger.  
     ______________________________________                          

                                   Året 2020 


   #  Opgørelse over lande som besøger 
        hjemmesiden, se under "Foreningen": se her
 
   #  Ny side ”Dronningborg Bibliotek” under 
        "Historiske steder": se her
 
   #  Fra Kom med, hvad du har: oplysninger 
        søges om "Fest hvor og hvem" se her

  
  #    Dronningborg set fra luften: se her
  
  #    På tur i Dronningborg:  se her

  
      Følgende historier er under udarbejdelse, og
         informationer indsamles fra diverse dagblade.
         Eventuelle informationer/billeder imødeses med
         glæde. Det drejer sig om:
          Hultèns skjortefabrik på Klostervej 
          og
         Krigen 1940-45 - 
dog kun med relationer
           til Dronningborg.
                    
——————————————————————-----------------
Venlig hilsen Vagn Nielsen Webmaster
Dronningborg 2021- Nyhedsbrev nr. 03  18.01.2021